De vereniging Christelijk jeugdwerk Apeldoorn wordt binnenkort opgeheven.

Hier komt in de loop van 2017 een verwijzing te staan naar een nieuwe website van een nog op te richten stichting.